Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözlünk a BHPgumi logo - 2015  internetes áruházában!

 

Kérjük vásárlás előtt mindenképpen olvassa el a vásárlási és fizetési feltételeinket.

Általános Szerződési Feltételek

(2022.02.18. napjától hatályos szöveg)

A Szerződés letöltéséhez, nyomtatásához és megtekintéséhez kattintson ide.

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban a Szerződés) a

PICMAC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9.

Cégjegyzékszáma: 15-09-084200

Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Tar Attila önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezető

Email cím: [email protected]

Honlap: www.bhpgumi.hu

Adószám: 14414994-2-15

EU közösségi adószám: HU14414994

Bankszámlaszám: 10403428-50526970-65481002 (K&H Bank Zrt.)

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-75289/2014

Tárhelyszolgáltató neve, székhelye és elérhetősége (e-mail, telefonszám): DoclerNet Hosting Kft. (Székhely: 1101

Budapest, Expo tér 5-7., E-mail cím: [email protected]

 

Ügyfélszolgálat:

Hétfő - Péntek: 09 - 15

+36 1 / 490 01 18

[email protected]

mint szolgáltató (a továbbiakban a BHPgumi) tulajdonában lévő, a www.bhpgumi.hu internetes címen elérhetőweboldal és az ott megjelölt weboldalak (http://www.gumi-b2b.hu; https://bhpgumi.hu/blog/; http://www.bhp.hu/; http://tyre-test.org/hu) (a továbbiakban a Weboldal), valamint a Weboldalon keresztülelérhető szolgáltatások (a továbbiakban a Webáruház) használatának szabályait határozza meg, továbbá rendelkezik a nem elfogadható felhasználói tevékenységekről.

1. Weboldal célja

A Weboldal célja a BHPgumi Webáruházának üzemeltetése. A Webáruházban kizárólag új gumik, abroncsok és felnik kis- és nagykereskedelmével foglalkozunk. A Weboldalon kapcsolódó szolgáltatásként működik az egyestermékek Felhasználói értékelése, illetve partneri regisztrációs szolgáltatás és a weboldal termékeinek és szolgáltatásainak témájában ismeretterjesztő, információs oldalak is elérhetőek mind szakmabelieknek, mind anagyközönségnek.

2. Felhasználók

Megrendelést leadó Felhasználók: A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül a Webáruházba nmegrendelést leadó természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó.

Regisztrált felhasználók: a http://www.gumi-b2b.hu/ oldalon lehetőség van regisztrációra. A jelen Szerződésalapján Felhasználónak minősül a regisztrációt elvégző természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiségnélküli szervezet, egyéni vállalkozó.

Értékelést adó Felhasználók: a http://tyre-test.org/hu oldalon lehetőség van a www.bhpgumi.hu oldalon azegyes termékek mellett megjelenő nyilvános értékelést közölni. Értékelést csak a Webáruházban terméket vásárolt Felhasználó tud leadni. A jelen Szerződés alapján Felhasználónak minősül az értékelést megadótermészetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó.

A továbbiakban a Megrendelésre vonatkozó szabályok a Regisztrációra és az Értékelésre is irányadók, kivéve, ha külön jelezzük az eltérő szabályokat.

Speciális szabályok: A jelen Szerződés alapján Felhasználó az lehet, aki

·         a Megrendelés során szükséges adatokat megadta és

·         a Megrendelésnél szükséges nyilatkozatokat (együttesen Nyilatkozatok) megtette, illetve

·         magára nézve kötelezőnek fogadta el a Szerződés rendelkezéseit.

A továbbiakban a fenti feltételeknek megfelelő személyek elnevezése: a Felhasználó vagy Ön.

Nem regisztrált Felhasználó: Ha Ön a Weboldalon böngészik, Megrendelés leadása nélkül, Önre is a jelen Szerződés rendelkezései vonatkoznak. Ön a Weboldal használatával, böngészésével egyben elfogadja a jelen Szerződés szabályait.

Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések: A 14-18 éves kiskorú (és nem cselekvőképtelen) vagy a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló Felhasználónál szükséges a jognyilatkozatok érvényes megtételéhez (pl. a jelen Szerződés elfogadása) a törvényes képviselő (pl. szülő) hozzájárulása. Ennek megfelelően a természetes személyek tekintetében amennyiben Ön a 18. életévét még nem töltötte be vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes, akkor az Ön Megrendelését és Weboldal használatát a BHPgumi csak úgy tudja elfogadni, ha a Webáruház igénybevételéhez és a Weboldal használatához előzetesen beszerezte törvényes képviselőjének (általában szülő) beleegyezését, illetve jóváhagyását, amely az Ön tevékenységéért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja. A jóváhagyást Ön ebben az esetben a BHPguminak köteles elküldeni a jelen Szerződés elején feltüntetett elérhetőségek egyikére.

Amennyiben Ön 14 év alatti személy, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, úgy a Weboldalt és a Webáruházat önállóan nem használhatja – az Ön nevében törvényes képviselője (általában a szülő vagy gondnokság esetén gondnok) töltheti le a Weboldalt, Regisztrálhat és a Felhasználói tevékenységért is ő vállalja a felelősséget.

3. Nyilatkozatok

Amikor Ön letölti a Weboldalt, Megrendel terméket a Weboldalon és elfogadottnak jelöli be a jelen Szerződést, azzal egyben az alábbi kötelezettségeket is vállalja:

- igazolja, hogy a Szerződés nyelvét, amely a magyar nyelv, érti és ismeri, annak használatában nincs akadályoztatva;

- igazolja, hogy a Webáruházban történő Megrendelés előfeltételeként a jelen Szerződést teljes körűen megismerte, megértette különös tekintettel a Szerződés 10. pontjában megfogalmazott felelősségkorlátozásokra, és magára nézve kötelezőnek fogadja el, betartja az abban foglaltakat és ezek alapján önként, saját elhatározásából veszi igénybe a Webáruház szolgáltatásait;

- igazolja, hogy a Megrendelés során megadott személyes adatai érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetők, illetve más személyiségi jogait nem sértik (pl. nem végez Megrendelést vagy nem használja a Weboldalt és a Webáruházat engedély nélkül más személy nevében);

- kijelenti, hogy a Webáruház használata során nem végez jogellenes, Szerződésellenes vagy jogosulatlan tevékenységet (ide értve a nemkívánatos elektronikus kommunikációt és a Webáruház számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolást vagy ennek kísérletét, működésének akadályozását is) és minden, a Felhasználói magatartásra és tevékenységre vonatkozó szabályt betart;

- kijelenti, hogy a Webáruházat és a Weboldalt nem használja más Felhasználó zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, emberi, személyiségi vagy egyéb jogainak megsértésére vagy politikai tevékenységre;

- tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a Webáruház használatához kért adatot vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a Webáruház szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak a rendelkezésére;

- VÁLLALJA, HOGY A WEBÁRUHÁZ IGÉNYBEVÉTELE KAPCSÁN AZ ÖN MINT FELHASZNÁLÓ ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN (IDE ÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A JELEN PONTBAN FOGLALT NYILATKOZATOK ÉS A SZERZŐDÉS SZERINT KÖTELEZETTSÉGEK BE NEM TARTÁSÁT IS) A BHPgumiNAK OKOZOTT MINDEN KÁRT TELJES MÉRTÉKBEN MEGTÉRÍT ÉS HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ TELJES MÉRTÉKBEN HELYTÁLL A BHPgumi HELYETT A FELHASZNÁLÓI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGÉNYEK MIATT, ILLETVE AZ ÖN ÁLTAL MEGADOTT, ELHELYEZETT ADATOKKAL, TARTALMAKKAL KAPCSOLATBAN IS, IDŐBELI KORLÁT NÉLKÜL. A TELJES KÁRTÉRÍTÉS A KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KÁROK, AZ ELMARADT HASZON ÉS AZ ELJÁRÁSI ÉS ÜGYVÉDI KÖLTSÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉT IS JELENTI.

Kizárólag azon Felhasználó Megrendelése tekinthető érvényesnek, aki a jelen Szerződés 2. és 3. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és a rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadta el, valamint a Megrendeléshez szükséges Nyilatkozatokat megtette.

4. Szolgáltatások

Webáruház lényeges tulajdonságai:

·         A BHPgumi Webáruházat üzemeltet, amelynek keretében termékek és szolgáltatások kis- és nagykereskedelmével foglalkozik.

·         A termékek lényeges tulajdonságait a termék nevére kattintva érheti el

·         Az abroncsok életkorát csak abban az esetetben jelöljük meg, ha a gyártási idő 3 évnél régebbi. Ezt az abroncs megnevezése után található "DOT" szám mutatja meg. (pl. DOT12 azt jelenti, hogy az abroncs 2012-es gyártási évű.)

·         A Webáruházban feltüntetett árak bruttó árak, melyek tartalmazzák a 27% Áfát. Weboldalon feltüntetett áraink kizárólag Weboldali rendelés esetén érvényesek.

·         az értékelési szolgáltatás (http://tyre-test.org/hu) a Webáruházban terméket vásárló Felhasználó által elérhető szolgáltatás, az értékelés mint vásárlói értékelés a Webáruházban az egyes termékek és gyártók neve mellett nyilvánosan jelenik meg.

·         a partneri Regisztrációs szolgáltatás (http://www.gumi-b2b.hu) a termékek megvásárlásának könnyítésére jött létre, a Regisztrációval létrehozzuk az Ön saját felhasználói fiókját. A BHPgumi személyre szabott, e-mailen történő kapcsolattartásra alkalmas felhasználói fiókot (Profil) tesz elérhetővé a Felhasználónak a Regisztrációs szolgáltatások részeként. Ön tudomásul veszi, hogy e szolgáltatásban való részvételéhez szükséges az Ön által elvégzett érvényes Regisztráció.

a tájékoztató, információkat nyújtó szolgáltatás (https://bhpgumi.hu/blog/; http://www.bhp.hu/) információkat szolgáltat Önnek a Webáruház termékeinek és szolgáltatásainak témakörében, külön a nagyközönségnek, és külön a szakmabelieknek.

A Profil megszüntetése: az BHPgumi [email protected] e-mail címre küldött üzenetben Ön kérheti Profilja megszüntetését a BHPgumitól.

Adatbeviteli hibák kijavítása: Ön tévesen bevitt adatainak javítását a Megrendelés (a www.gumi-b2b.hu platform esetében a Regisztrációs, a http://tyre-test.org/hu platform esetében az értékelési) űrlapon a Megrendelés áttekintésekor, a ’Megrendelés megerősítése’ vagy Regisztráció esetében az ”Elküld” vagy értékelés esetében az ’Értékelem’ gombra történő kattintás előtt elvégezheti, vagy a Megrendelés elküldése után a BHPguminak a [email protected] email címre küldött email útján kérheti.

A Weboldal működésének feltételei: A BHPgumi tájékoztatja a Felhasználót, hogy internet kapcsolat szükséges a Webáruház igénybevételéhez, amelynél a minimum letöltési sebességre nincs korlát, azonban az alacsony sávszélesség korlátozhatja a Szolgáltatások sebességét. Az internet kapcsolat biztosítása a Felhasználó felelőssége, a BHPguminak ráhatása erre, illetve ennek tulajdonságaira nincs. A Weboldal és Webáruház használatához web böngésző program is szükséges, melynek megléte a Felhasználó felelőssége, felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a régebbi böngésző programok használata korlátozhatja a Szolgáltatások elérését, sebességét.

Alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések: 1) az adatok kezelésénél https protokollt használ a Webáruház, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál a Felhasználó és szerver; 2) fizetés a fizetést bonyolító bank (K&H Bank) saját felületén történik, a BHPgumi nem lát vagy ismer meg Felhasználói kártya adatokat, illetve SSL titkosítást használ a banki fizetési felület.

Webáruház megváltoztatása: A BHPgumi a Webáruház tökéletesítése érdekében rendszeresen fejleszti és megújítja a Weboldalt és a Webáruházat, ezért Ön elfogadja, hogy a BHPgumi erről szóló előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja a Webáruház formáját és jellemzőit, vagy annak bármilyen aspektusát (véglegesen vagy ideiglenes jelleggel) leállíthatja a Webáruház (vagy azok bármely tulajdonságának vagy részének) nyújtását anélkül, hogy Önt erről előzetesen írásban értesítené, továbbá előfordulhat, hogy a Weboldal időről-időre automatikusan letölti és telepíti a rajta végrehajtott frissítéseket és Ön hozzájárul ezeknek a frissítéseknek a letöltéséhez.

Ön tudomásul veszi, hogy a BHPgumi a Webáruházat Magyarországról üzemelteti, és BHPgumi nem szavatolja, hogy a Weboldal és a Webáruház más országban is elérhető vagy megfelelően működik, illetve, hogy megfelel az Ön igényeinek.

Kiskorúak (18 éven aluliak) védelme: Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a kiskorúak védelmében a BHPgumi jogosult a Weboldalt korlátozni kiskorúak tekintetében.

Kérjük, hogy az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan olvassa el figyelmesen az Adatkezelési Tájékoztatót!

5. Megrendelés, szerződéskötés lépései:

Megrendelés:

A Webáruházban a Megrendelés interneten a www.bhpgumi.hu Weboldalon keresztül lehetséges.

Weboldalon történő megrendelés: A www.bhpgumi.hu Weboldalon tegye a Kosárba (kattintson a termék ára alatti ’Kosárba’ gombra) az Ön által kiválasztott, megrendelni kívánt termékeket. Adja meg a kívánt mennyiséget.

Kosár gomb csak a készleten lévő termékeknél van. Ha a kiválasztott termék nincs készleten, ebben az esetben kérjük, érdeklődjön telefonon, e-mailen. Amennyiben tovább kíván vásárolni, kattintson a ’Tovább vásárolok’ gombra, és tegye a kosárba a többi terméket.

A rendelés során megtekintheti a kosár tartalmát, illetve módosíthatja azt. Az esetleges módosításokat a Frissítés ikonra kattintva tudja elfogadni. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található terméket, akkor kattintson a Kuka ikonra.

A Megrendelésnél adja meg a következő adatokat:

·         Számlázási és Szállítási Adatok,

·         Szállítási Módok,

·         Fizetési Módok

Amennyiben van Önnek a Megrendeléshez felhasználható kuponja, kedvezménye, azt a Megrendelési felületen a ’Kupon beváltás’- alatt a kupon azonosítójának megadásával és a 'Beváltás' gomra kattintással intézheti.

Ha törölni, javítani akar, azt a Megrendelés űrlapon megteheti a kuka jelre történő kattintással vagy az adatok kitörlésével és újra megadásával vagy a kosár frissítésével.

A megfelelő felületek bejelölésével fogadja el a jelen Szerződést és az Adatkezelési Tájékoztatót és kattintson a ’Megrendelés megerősítése’ gombra. A gombra kattintás fizetési kötelezettséget von maga után, amelyet Ön a gombra kattintással kifejezetten tudomásul vesz. A BHPgumi az Ön Megrendelésének elküldését egy automatikus e-mail üzenet küldésével igazolja vissza, amely még nem minősül a Megrendelés elfogadásának.

A Weboldalon történő megrendelés esetén a Megrendelés beérkezése után feldolgozzuk azt, és késedelem nélkül maximum 48 órán belül egy újabb visszaigazoló emaillel elfogadjuk a Me

Email-en történő megrendelés: Ön megrendelheti a Webshop termékeit az ügyfélszolgálati email címünkön is. Ekkor is szükséges a Weboldalon történő megrendeléskor megadandó adatok emailben történő megadása. A Megrendelést a BHPgumi emailben visszaigazolja.

Fizetés: A fenti megrendeléskor a megfelelő opció kiválasztásával, az opció bejelölésével meg kell adnia a fizetési módot. Ön a megrendelt termékek teljes vételárát Utánvéttel a szállítónak, - "Fizetés készpénzzel a gumiabroncsok átvételekor" fiztési mód választása esetén a rendszer +190Ft Tranzakciós díjat számol fel - vagy banki előre utalással, vagy a Weboldalon a Megrendelés megerősítése után megjelenő bankkártyás fizetési felületen vagy a Weboldalon tudja és köteles kifizetni.

A BHPgumi tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben rendeléshez a szerelési munkálatok elvégzését is kérik, a szerelési költségeket a BHPguminak kötelesek megfizetni. A Megrendelő választása szerint a költség visszafizetése történhet az egyéb költségek levonásával, az abba történő beszámítással. elektronik

A BHPgumi tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben az előző pontban megjelölt szerelés bármely okból meghiusul, a BHPgumi a szerelési költségek visszafizetésére köteles.

Bankkártyás fizetési szolgáltató: K&H Bank, a fizetés feltételei ide kattintva érhetők el. Amennyiben Banki átutalást választ fizetési módnak, a megjegyzés rovatba írja be a nevét és a rendelési azonosítót. Csak az átutalás beérkezését követően indítjuk el a terméket az átvételi pontra is!

A BHPgumi tájékoztatja a Megrendelőt, a kátyugarancia lehetőségére. A kátyugarancia a termék gyártójával szemben érvényesíthető. A kátyugarancia regisztrációhoz kötött. A regisztrációra a Megrendelő köteles. A regisztrációs lehetőségek a termékadatlapon kerülnek feltűntetésre a regisztrációhoz szükséges link feltüntetésével.

Számlázás: A BHPgumi elektronikus számlát állít ki, melyet, melyet elektronikusan továbbít a Megrendelő által megadott e-mail címre. Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie.

A Szerviz Szolgáltatás ellátása érdekében a BHPgumi a Szerviz számla kiállítása céljából továbbítja a Szerviz szolgáltatást igénybe vevő Megrendelők alábbiakban felsorolt adatait  Szerviz Szolgáltatást ellátó Szolgáltatónak:

-          vezetéknév

-          keresztnév

-          telefonszám

-          forgalmi rendszám

 

 

Szerviz Szolgáltatást ellátó Szolgálatók:

Név

Cím

Telefonszám

Email

MARSOPONT Budapest IX. kerület

1097 Budapest Könyves Kálmán körút 22.

3642204080

[email protected]

MARSOPONT XV. kerület

1152 Budapest Váruskapu u. 3.

3642204080

[email protected]

MARSOPONT Dunaharaszti

2330 Dunaharaszti 7605-7606. hrsz.

3642204080

[email protected]

MARSOPONT Budapest III. kerület Dallas

1037 Budapest Zay utca 5.

3642204080

[email protected]

MARSOPONT Békéscsaba

5600 Békéscsaba Szarvasi út 84.

3642204080

[email protected]

MARSOPONT Debrecen

4031 Debrecen Szoboszlói út 7.

3642204080

[email protected]

MARSOPONT Győr

9027 Győr Puskás Tivadar utca 19.

3642204080

[email protected]

MARSOPONT Hódmezővásárhely

6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 17.

3642204080

[email protected]

MARSOPONT Miskolc

3527 Miskolc József Attila u. 86.

3642204080

[email protected]

MARSOPONT Pécs

7632 Pécs Siklósi út 26.

3642204080

[email protected]

MARSOPONT Szombathely

9700 Szombathely Puskás Tivadar utca 1.

3642204080

[email protected]

MARSOPONT Szeged

6724 Szeged Vásárhelyi Pál u. 22.

3642204080

[email protected]

MARSOPONT Veszprém

8200 Veszprém Almádi út 17/1.

3642204080

[email protected]

MARSOPONT Nyíregyháza

4400 Nyíregyháza Nyugati 1. utca 12.

3642204080

[email protected]

Szekeres Busz kft.

3300 Eger Tárkányi út 86/A.

36703418934

[email protected];[email protected]

Raber Bt. - Csoba László

4300 Nyírbátor Szentvér út 32.

36203550953

[email protected];[email protected]

Palotagumi Trade Kft.

1162 Budapest Csömöri út 270.

36204262446

[email protected];[email protected]

Gumiflex kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 160.

3612156968

[email protected];[email protected]

Gumiflex kft.

8000 Székesfehérvár, Holland fasor 2.

3622500225

[email protected];[email protected]

Gumiflex kft.

7622 Pécs, Diófa u. 2/1.

3672311809

[email protected];[email protected]

Kissziszi Global Holding kft.

4522 Nyírtass, Árpád u. 76.

36703375103

[email protected];[email protected]

KM-Car Service

4800 Vásárosnamény, Árpád út 24.

36305596084

[email protected];[email protected]

Földvárszki Autószerviz

2721 Pilis, Balassa Bálint utca 4.

36204637655

[email protected];[email protected]

Hunyákné és Társa Bt.

8800 Nagykanizsa, Magyar u. 162/A

36305596084

[email protected];[email protected]

Gaszmann Autószerviz Kft.

6750 Algyő, Szomolyai utca 6-8.

36203121423

[email protected];[email protected]

Kissziszi Global Holding kft.

4551 Nyíregyháza, Csonkás utca 46.

36703375103

[email protected];[email protected]

Quality Dunaújváros Autószervíz Kft.

2400 Dunaújváros, Béke krt. 1.

3625430633

[email protected];[email protected]

Rába Gyula

8360 Keszthely, Hévizi út 3.

36703604147

[email protected];[email protected]

Gumibázis

8372 Cserszegtomaj, Rezi u. 11.

36203726648

[email protected];[email protected]

Kov-Ka Autó Kft.

8136 Lajoskomárom, 029/21. hrsz

36302727403

[email protected];[email protected]

Francia Autók Szervize

1184 Budapest, Üllői út 310.

36309444015

[email protected];[email protected]

Eagle Gumi Bt.

4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Kemecsei út 49.

36204759604

[email protected];[email protected]

Fogd Gábor

2233 Ecser, Rákóczi u. 13.

36303613968

[email protected];[email protected]

Fegyverneki András E.V.

3526 Miskolc, Álmos utca 5.

36309676432

[email protected];[email protected]

CVH Szerviz

1108 Budapest, Kozma u. 7/B.

36709040048

[email protected];[email protected]

Kovács Autójavító Kft.

2525 Bajna, Új utca 11.

3633506175

[email protected];[email protected]

Brockton Bt.

4028 Debrecen, Kassai út 14.

36209786117

[email protected];[email protected]

Tessék Garázs Kft.

1163 Budapest, Veres Péter út 67.

36302824157

[email protected];[email protected]

P&P Autójavító Bt.

1043 Budapest, Dugonics u. 15.

36706352765

[email protected];[email protected]

Car-Nett Team Szolgáltató Kft.

6000 Kecskemét, Szent László krt. 33.

36704207072

[email protected];[email protected]

Opirex Kft.

1097 Budapest, Koppány utca 2. Tesco mélygarázs

36704253480

[email protected];[email protected]

OZ Kft.

7635 Pécs, Magyarürögi út 68.

3672214679

[email protected];[email protected]

Autó Nyíri Kft.

2120 Dunakeszi, Egressy u. 4.

36303396764

[email protected];[email protected]

Konczér-Szalai Bt.

9751 Vép, Bartók u. 19.

36302507341

[email protected];[email protected]

Non-Stop autószerelő műhely és mobil autószerviz

1165 Budapest, Arany János utca 53.

36308676272

[email protected];[email protected]

Express Furgon Kft.

2800 Tatabánya, Dózsa György út 26-28.

36209432052

[email protected];[email protected]

Viszokai Gumiszerviz Kft

4320 Nagykálló, Bátori út 64.

36309356345

[email protected];[email protected]

MARSOPONT Budaörs II.

2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

3642204080

 

MARSOPONT XXIII. kerület

1238 Budapest Bevásárló u. 6.

3642204080

 

Mobil Gumiszerviz Kft.

5540 Szarvas, Dr. Melich János utca 18.

36309037037

[email protected];[email protected]

Ikrausz Kft.

7622 Pécs, Siklósi út 2/A.

36204102882

[email protected];[email protected]

8. Általános Autójavító Kft

1238 Budapest, Grassalkovich út 80.

36302109257

[email protected];[email protected]

Arnung Auto

8175 Balatonfűzfő, Árpád u. 1.

36209851212

[email protected];[email protected]

Frontauto

7100 Szekszárd, Árnyas utca 1.

36209247997

[email protected];[email protected]

Vagabond Team

2740 Abony, Erkel Ferenc u. 5/a

36202797362

[email protected];[email protected]

UTÁNFUTÓ ÉS GUMI

8500 Pápa, Budai Nagy Antal u. 26

36209318226

[email protected];[email protected]

Felni Birodalom

4400 Nyíregyháza, Debreceni út 318/A

36205603606

[email protected];[email protected]

KOVALIN Kft.

2000 Szentendre, Rózsa út 23.

36304505423

[email protected];[email protected]

Gyurián Zoltán E.V.

2025 Visegrád, Duna utca 6.

36209418282

[email protected];[email protected]

Koplányi Gergely

2095 Pilisszántó, Tavasz út 32.

36703298478

[email protected];[email protected]

Balázs Péter

9444 Fertőszentmiklós, Virágvölgy út 27.

36709486968

[email protected];[email protected]

Smith Machines Kft.

8774 Gelse, Kossuth utca 93.

36702331114

[email protected];[email protected]

Rameusz Kft.

2510 Dorog, Híd utca 6.

36703959337

[email protected];[email protected]

Optimus Frontera Bt.

2053 Herceghalom, Zsámbéki út 13.

36703423648

[email protected];[email protected]

Jangyik Krisztián

2212 Csévharaszt, Zrínyi utca 10.

36306213784

[email protected];[email protected]

MARSOPONT Pécs II.

7622 Pécs, Közraktár utca 12.

3642204080

 

Canaret'l Kft.

3000 Hatvan, Nagytelek utca 10.

36307015271

[email protected];[email protected]

Otis Fresh ker. Kft.

5400 Mezőtúr, Szolnoki út 5.

36706004292

[email protected];[email protected]

Zöldgumi

1161 Budapest, Templom utca 36.

36702419493

[email protected];[email protected]

WEBÉPKER Kft.

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 34.

36205392881

[email protected];[email protected]

HABIBI-2003 Gumiszervíz Kft.

2030 Érd, Vadlúd út 64.

36304057732

[email protected];[email protected]

HABIBI-2003 Gumiszerviz Kft.

2440 Százhalombatta, Városkapu út 2.

36706291612

[email protected];[email protected]

NON-PLUS Kft.

4400 Nyíregyháza, Lujza utca 12.

36309430242

[email protected];[email protected]

Németh Gumi & Gyorsszerviz

8651 Balatonszabadi, Szabadság út 12.

36302587702

[email protected];[email protected]

Nord-Frank Kft.

4002 Debrecen, Bellegelő kert 36/C

3652212122

[email protected];[email protected]

Terrex Kft.

4031 Debrecen, István utca 112.

36301989927

[email protected];[email protected];[email protected];[email protected]

NSRZ Gumiszerviz Kft.

6044 Kecskemét, Kossuth Lajos utca 13.

36301482968

[email protected];[email protected]

Tratex Bt.

3021 Lőrinci, Árpád út 191.

36703625060

[email protected];[email protected]

C.T.P Custom

2151 Fót, Kopolya utca 6.

36205121647

[email protected];[email protected]

Palotagarázs

1151 Budapest, Csobogós utca 10.

36301885003

[email protected];[email protected]

Berger gumiszerviz

4900 Fehérgyarmat, Szatmári u. 4/A

36706395011

[email protected];[email protected]

SOS Gumiszerviz, Klíma és Kölcsönzőcentrum

4552 Napkor, Orosi u. 89.

36205000020

[email protected];[email protected]

Donner Gumi Kft.

2030 Érd, Diósdi Út 22/b

36306065986

[email protected];[email protected]

ÖREG GUMIS ÉS TÁRSA KFT.

5630 Békés, Kossuth u. 35

6702299632

[email protected];[email protected]

OROS GUMISZERVIZ KFT.

7431 Juta, Hősök tere 1/b

36205705100

[email protected];[email protected]

OROS-GUMI KFT.

5900 Orosháza, Szent István utca 51

6303943358

[email protected];[email protected]

ÖCSI TYRE KFT.

9400 Sopron, Menyhért utca 3

36705160030

[email protected];[email protected]

M30 Turisztikai Szolg. És Ker. Szociális Szövetkezet

3553 Kistokaj, Táncsics Mihály utca 6

36204433424

[email protected];[email protected]

GREENTIRES SERVICE KFT. - MOBILGUMIS

4032 Debrecen, Kartács utca 17

36309114826

[email protected];[email protected]

TM BETA Car Bt.

2030 Érd, Muskátli utca 1.

36702788256

[email protected];[email protected]

Autógumi Arzenál Kft.

2030 Érd, Budafoki út 12.

36309604000

[email protected];[email protected]

Makron gumiabroncs KFT

6000 Kecskemét Belsőnyír 97.

6309421236

[email protected]

 

 

 

 

 

Regisztráció: a http://www.gumi-b2b.hu weboldalon lehetőség van üzleti partnerként regisztrálni. A feltüntetett adatok és nyilatkozatok megadása után kattintson az „Elküld” gombra. Regisztrációját késedelem nélkül emailben visszaigazoljuk. Ha törölni, javítani akar, azt a Regisztráció űrlapon megteheti az ’Elküld’ gombra kattintás előtt, a Regisztráció elküldése után pedig a BHPgumitól [email protected] email címre küldött email útján kérheti. A Regisztráció ingyenes.

Értékelés leadása: a Webáruházban Megrendelést leadó Felhasználóinknak a vásárlás megtörténte után 90 nappal egy emailt küldünk, melyben visszahívjuk őket a Tyre-Test.org oldalunkra, hogy értékeljék a megvásárolt terméke(ke)t. Az értékeléseket a későbbiekben a www.bhpgumi.hu oldalon az adott termékeknél, gyártóknál vásárlói értékelésekként megjelenítjük. Értékelés leadásának menete: Az ’Értékelem’ menüpont alatt adja meg a feltüntetett adatokat, nyilatkozatokat, majd pedig értékelését, esetlegesen megjegyzéseit és kattintson az ’Értékelem’ gombra. Ha törölni, javítani akar, azt az Értékelés űrlapon megteheti az ’Értékelem’ gombra kattintás előtt, az értékelés elküldése után pedig a BHPgumitól [email protected] email címre küldött email útján kérheti. Az értékelés leadása ingyenes.

Szerződés létrejötte: A Szerződés a BHPgumi és Ön között a Megrendelés esetén a nem automatikus, második visszaigazoló e-mail üzenet Felhasználóhoz történő megérkezésekor jön létre. A Megrendelések feldolgozása munkanapokon 8:00-16:30 óráig történik, az ezen az időintervallumon kívül leadott Megrendelések feldolgozása a következő munkanapon kezdődik. A fentiek az email formájában történő megrendelésekre vonatkoznak.

Amennyiben a Megrendelés elfogadása a Felhasználóhoz nem érkezik be 48 órán belül belül, úgy a Felhasználót nem köti a Megrendelése és nem köteles a megrendelt terméket átvenni. Ekkor a BHPgumi legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Felhasználó által ellenszolgáltatásként már megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, ha volt ilyen.

Regisztráció esetén a szerződés Ön és a BHPgumi között a regisztráció visszaigazolásával jön létre. Értékelés leadása esetén az ’Értékelem’ gombra kattintással jön létre a Szerződés Ön és a BHPgumi között.

A regisztrációs, értékelési és információs szolgáltatásokra vonatkozó külön rendelkezés:

Szolgáltatás indítása: Ön ezeknek a szolgáltatásoknak az igénybe vételével kifejezetten kéri a BHPgumitól ezeknek a szolgáltatásoknak a jelen Szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belüli, haladéktalan megkezdését.

Ön a jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul a az Ön által a Megrendelésnél megadott elérhetőségeken keresztüli kapcsolattartáshoz.

Szerződés formája, iktatása, elérhetősége: Ön tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés elektronikus formában jön létre és a BHPgumi nem köteles Önnek papír alapú Szerződés példányt küldeni. A BHPgumi azonban lehetővé teszi és javasolja, hogy a jelen Szerződést annak elolvasásakor és elfogadásakor saját adathordozóra töltse le vagy nyomtassa ki. Ön szintén tudomásul veszi, hogy a BHPgumi nem köteles archiválni az Ön és a BHPgumi között létrejött Szerződést vagy egyéb kommunikációt vagy tranzakciót. A BHPgumi a jelen Szerződést nem iktatja. A jelen Szerződés annak megkötése után a www.bhpgumi.hu Weboldalon az ÁSZF menüpont alatt lesz elérhető.

Szerződés nyelve, írásbeliség: A szerződés nyelve a magyar nyelv. A jelen Szerződés írásbeli szerződésnek minősül. Jelen Szerződés alapján, az e-mailen vagy a Weboldalon keresztül tett Nyilatkozatokat, vállalásokat a felek írásbeli nyilatkozatnak tekintik.

Időtartam: A BHPgumi és Ön között a Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

6. Módosítás

A BHPgumi fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződést az Ön előzetes, a Módosítás hatályba lépését legalább 5 (öt) nappal megelőző a Weboldalon keresztüli hirdetményi tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa. Önnek ahhoz, hogy a módosításról tudomást szerezzen és azt át tudja tekinteni, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldalt rendszeresen ellenőriznie kell. A regisztrált Felhasználókat email formájában is értesíti a BHPgumi a módosulásról.

A Módosítás nem érinti a folyamatban levő Megrendelések teljesítését.

Az aktuális Szerződés az Információk menüpont „ÁSZF” pontjában érhető el.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Webáruházat és a Weboldalt azt követően is igénybe veszi és használja, hogy a jelen Szerződés feltételei megváltoztak, a BHPgumi úgy tekinti, hogy Ön elfogadta a Szerződés módosított változatát.

7. Szerződés megszűnése

Indokolás nélküli elállás:

A fogyasztónak minősülő Felhasználó 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 30 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől, a Megrendeléstől.

Megrendelés esetén: Az elállási határidő az attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a megrendelt terméket átveszi. Több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi. Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor akkor jár le a határidő, amikor Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát az itt megtalálható nyilatkozatminta, vagy az elállást tartalmazó egyértelmű nyilatkozat BHPguminak történő eljuttatásával teheti meg, eljuttatni postán vagy email útján, a BHPgumi Szerződés elején megjelölt címére, vagy a [email protected] email címre lehetséges.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a határidő utolsó napján) elküldi (postára adja vagy emailen elküldi) elállási nyilatkozatát.

Ön a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Szerződés megkötésére a Felhasználó tett ajánlatot, a Szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a Szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Ha Ön eláll ettől a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a BHPgumi által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni (postára adás napja vagy azátadás napja számít). A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (akár annak utolsó napján is). A termék visszaküldésének közvetlen költségét, azaz 1500 Ft/gumiabroncs-ot, mint fuvarozási költséget, Ön viseli. A BHPguminak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötése esetén ha azzal egyidejűleg a terméket kiszállították Önnek, a BHPgumi saját költségén szállítja vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A BHPgumi e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Önt nem illeti meg az elállási jog:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, 30 napos határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti felmondási jogát.

Regisztráció, értékelés leadása és információs szolgáltatások esetén:

Indokolás nélküli felmondás: Amennyiben Ön fogyasztónak minősül, akkor a jelen Szerződés megkötésének napjától számított 30 napon belül indokolás nélkül felmondhatja a szolgáltatást. Mivel a szolgáltatás nem díjköteles, a BHPguminak díj visszatérítési kötelezettsége nincs a Felhasználó felé ebben az esetben (és Önnek sincs a már teljesített szolgáltatásokért díjfizetési kötelezettsége a BHPgumi felé). Ön a hatályos jogszabály szerinti nyilatkozatmintával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján élhet felmondási jogával. Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát. Felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát (vagy a nyilatkozatmintát kitöltve) köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a BHPgumi Szerződés elején megjelölt címére vagy a [email protected] email címre.

Ha nem kezdődött meg a szolgáltatás nyújtása, akkor indokolás nélküli elállásra jogosult a fogyasztónak minősülő Felhasználó, amelyre az indokolás nélküli felmondás szabályai vonatkoznak.

Ön tudomásul veszi és nyilatkozik, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően, vagy nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében a teljesítés megkezdését követően (tekintettel arra, hogy a BHPgumi a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést) a fenti indokolás nélküli felmondási jogát elveszíti.

Regisztráció, értékelés leadása és információs szolgáltatások esetén felmondási szabályok: Ön az BHPguminak szóló egyoldalú, írásbeli, indoklás nélküli nyilatkozattal bármikor felmondhatja a jelen Szerződést.

A BHPgumi azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést és törölheti vagy felfüggesztheti az Ön Regisztrációját vagy értékelését különösen (de nem kizárólagosan) az alábbi esetekben:

·         ha Ön a jelen Szerződés (vagy a magatartási irányelvek, ha van ilyen) rendelkezéseit megszegi;

·         ha az Ön magatartása erre alapos indokot ad, illetve más módon kárt okoz;

·         ha Ön a Webáruházat, illetve a szolgáltatásokat nem rendeltetésszerűen használja;

·         ha Ön a hatályos jogszabályok vagy a szerződési feltételek által szabályozott, a szellemi

·         tulajdonra vonatkozó feltételeket megszegi, vagy azokat más módon megsérti;

·         ha a BHPgumi a szolgáltatásokat megszünteti.

8. Teljesítés körülményei

Szállítás:

Személyes átvétel: Ön személyesen is átveheti  az Ön által megrendelet termékeket Budapest II., III., IV., VI., IX., XI., XIII., XV., XVI., XXI. kerületekben, továbbá Békéscsabán, Budaörsön, Debrecenben, Dunaharasztin, Győrben, Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Szegeden, Székesfehérváron, Szombathelyen, Veszprémben.

A BHPgumi tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a termékek átvételére, csak a BHPgumi által történő visszajelzést követően van mód. A visszajelzés az átvételről a visszaigazoló e-mailt követően kerül megküldésre.

Kérjük, csak a megrendelés visszaigazolását, és a termék megérkezését követő visszajelzést követően induljon el az átvételi pontjaink valamelyikére. A termék kizárólag a visszaigazoló e-mail és a visszajelzést követően található meg az átételi helyen.

A BHPgumi tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a személyes átvétel díja ingyenes abban az esetben, ha a Megrendelő a szerelési szolgáltatást is igényelte. Amennyiben az itt megjelölt szerelési szolgáltatás a Megrendelő hibájából elmarad, úgy a BHPgumi jogosult a szállítási költség utólagos szálázására.

A személyes átvétel (szerelési szolgáltatásnélküli) díja: 500 Ft/db melyet a Megrendelő a BHPgumi részére köteles megfizetni.

Az átvételi pontok listája itt található. Az átvételipontokon nincs ott megrendelés nélkül a termék, mivel a termékeket rendelés után szállítjuk ki az átvételi pontokra. Kérjük, csak a megrendelés visszaigazolást követően induljon el az átvételi pontjaink valamelyikére, mert ellenkező esetben nem lesz ott a kívánt termék. Személyes átvétel díja Ingyenes.

Házhoz szállítás: A BHPgumi a megrendelt terméket belföldön 990Ft/db áron szállítja házhoz (1 darab gumi vásárlása esetén is). A kiszállítás 1- 8 munkanap.

BHPgumi felhívja a Megrendelő figyelmét, arra hogy a kiszállítás időtartalma szezonálisan változhat., így nyári és téli időszakban a kiszállítás időtartalma a 8 napot is meghaladhatja.

Ön a kiszállítás időpontjában köteles a termék épségét ellenőrizni, és az átvételi elismervény vagy számla aláírásával igazolni a hiánytalan és sérülésmentes kiszállítás teljesítését.

Hétköznap 8 és 17 óra között van kiszállítás.

Legtöbb abroncsunkat a GLS futárszolgálat szállítja. Legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a kapcsolatfelvételnek az e-mail küldés: [email protected]. Itt jelezheti, ha címmódosítást, vagy ütemezett kiszállítást szeretne kérni. GLS Ügyfélszolgálat: (+36 29) 886 700, (H: 7:00-19:00; K-P.: 8:00-18:00), e-mail: [email protected] GLS: Ügyfélszolgálat: (+36 29) 886 700, (Minden nap: 7:00-18:00), e-mail: [email protected]

Szerelés: A BHPgumi tájékoztatja a Megrendelőt, hogy szerelési szolgáltatás megrendelésre is van mód. A Megrendelő a rendelés folyamata során választja meg a szerelés időpontját. A szerelési költségekről a Megrendelést megelőzően tájékozódhat. A szerelési szolgáltatás a rendelés véglegesítésével rendelhető meg.

Regisztrációra, értékelésre vonatkozó speciális szabályok: A BHPgumi köteles a regisztráció megtörténtétől vagy az értékelés leadásától haladéktalanul biztosítani Önnek az érintett szolgáltatásokat.

9. BHPgumi jogai, magatartási irányelvek

A BHPgumi fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy az Ön kilétét ellenőrizze, a félrevezető azonosító adatok elkerülése és a tartalmak használata érdekében és ezzel kapcsolatban a BHPgumi jogosult az Ön hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

A BHPgumi fenntartja magának a jogot (de nem köteles arra), hogy kijavítsa a Weboldalon felmerülő hibákat.

Jelenleg nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó, a Weboldal használatára vonatkozó magatartási kódex, magatartási irányelv. A magatartási irányelvek a Weboldal használata során azt a célt szolgálják, hogy a BHPgumi a jogszabályi előírások betartatásán túl etikai és más magatartási normákat szabályozzon. Azonban a BHPgumi fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Felhasználóra vonatkozó magatartási irányelveket határozzon meg, tegyen közzé, vagy változtasson meg a jövőben, a jelen Szerződés módosítására vonatkozó szabályoknak megfelelően.

10. Felelősségkorlátozás

ÖN SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA A WEBOLDALT ÉS A WEBÁRUHÁZAT.

A BHPgumi KIZÁR MINDEN FELELŐSSÉGET AZ EGYES FELHASZNÁLÓ ÁLTAL TANÚSÍTOTT MAGATARTÁSÉRT.

A BHPgumi NEM SZAVATOL A WEBOLDAL ÉS A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLHATÓSÁGÁÉRT, HIBAMENTESSÉGÉÉRTÉS MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉÉRT, FELHASZNÁLÓI ELVÁRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉSÉÉRT, A WEBÁRUHÁZHASZNÁLATÁVAL ŐRZÖTT VAGY ELKÜLDÖTT ADAT TÖRLŐDÉSÉÉRT, MEGRONGÁLÓDÁSÁÉRT, SEM EZEK ÉS AMŰKÖDTETŐ SZERVER BIZTONSÁGÁÉRT ÉS A FELHASZNÁLÓ ESZKÖZEIBEN KELETKEZŐ KÁROKÉRT.

A BHPgumi NEM ELLENŐRZI, ILLETVE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZOKÉRT AZ ESETLEGESKÖVETKEZMÉNYEKÉRT, AMELYEK ABBÓL KÖVETKEZNEK, HOGY AZ ÖN SZEMÉLYES JOGA, LAKÓHELYE VAGYTARTÓZKODÁSI HELYE SZERINT HATÁLYOS ÉS ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK VAGY EGYÉB VALLÁSI, TÁRSADALMIELŐÍRÁSOK TILALMAZZÁK VAGY KORLÁTOZZÁK A WEBOLDAL, A WEBÁRUHÁZ, VAGY AZ AZOKHOZ HASONLÓEGYÉB WEBÁRUHÁZ IGÉNYBEVÉTELÉT.

A BHPgumi NEM FELELŐS AZ ÉRDEKKÖRÉN KÍVÜL ÁLLÓ OKBÓL KIFOLYÓLAG ELŐÁLLT ÜZEMSZÜNET,ELÉRHETETLENSÉG MIATT, A WEBÁRUHÁZ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES INTERNETKAPCSOLATELMARADÁSÁÉRT VAGY AZ AZT ÉRINTŐ HATÓSÁGI VAGY EGYÉB OKBÓL FAKADÓ KORLÁTOZÁSOKÉRT.

A BHPgumi KIZÁRJA FELELŐSSÉGÉT AZ ADATBEVITELI ÉS MEGJELENÍTÉSI HIBÁKÉRT, VAGY A TÉVESENFELTÜNTETETT ÁRAKÉRT.

11. Szavatosság és jótállás

A BHPgumi tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szavatossági és jótállási jogok gyakorlására, az abroncsok leszerelt állapota esetén van mód.

A BHPgumi tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a hogy a garanciális folyamat elengedhetetlen része, hogy a Megrendelő az abroncsok felszerelését szakszervízben végzi, melyet számlával igazol a BHPgumi részére.

A fel nem szerelt abroncsok esetében a szavatossági és jótállási jogok gyakorlására az általános szabályok szerint van mód.

 

Kellékszavatosság

Ön a BHPgumi hibás teljesítése esetén velünk szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ön a BHPgumival szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, a BHPgumi nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

Webáruházban termék megrendelésének esetén: A megrendelt termék hibája esetén Ön - választása szerint – fenti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

·         a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

·         a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

·         a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Webáruházban termék megrendelésének esetén: Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv, illetve a 151/2003 (IX.22.) Kormányrendelet alapján a következő jótállásra köteles a Szolgáltató:

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - jogvesztéssel jár.

A jótállási jegyet a BHPgumi a termékkel együtt adja át a Felhasználónak.

A termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Önt a következő jogok és illetik meg jótállás alapján: Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Amennyiben nem áll módunkban a termék cseréje készlethiány miatt, a javítás lehetősége áll fenn. Lehetőség van az árleszállítás igénylésére, illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére sem a javítására nincs lehetőség.

A jótállásból eredő jogok - a jótállási jeggyel érvényesíthetők.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

A jótállási jegy rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – Ön bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

A jogok érvényesítésének határideje: 1 év. A jótállási határidő a termék Felhasználó részére történő átadása napjával kezdődik.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a termék és kellékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállási igény nem érvényesíthető:

·         helytelen tárolás miatti hibákra

·         szerelési és üzemeltetési hibákra

·         a jármű vagy tartozékainak hibája miatt keletkezett hibákra (pl.: futómű helytelen beállítsa, stb.)

·         baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra

·         javított abroncsokra

·         nem rendeltetés szerint használt abroncsokra (versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra)

A jótállási bejelentés minden esetben írásban történik, melyet vagy postai úton (a fenti címünkre) vagy emailen küldhet el.

Garanciális ügyintézés:

Hívja ügyfélszolgálatunkat és mi útbaigazítjuk, vagy írjon egy e-mailt a problémáról. A BHPgumi kizárólag új abroncsok értékesítésével foglalkozik. Mindent megteszünk azért, hogy minimálisra csökkentsük a minőségi problémák számát, ám a termék jellegéből adódóan mégis előfordulhatnak sérülések (gyártás, szállítás, szerelés). Ha Önnek is ilyen jellegű problémája van, kérjük a következők szerint járjon el: Ha hibásnak látja az abroncsot, ne vegye át a szállító partnerünktől! Ha mégis átvette, de még nem szereltette fel, akkor:

·         készítsen fotót a hibás termékről (minél többet, minél részletesebbet, lehetőleg a hiba okára koncentrálva)

·         a fotókat a rendelése azonosítójával együtt küldje el a: [email protected] e-mail címre, és röviden foglalja össze a sérüléseket

·         kollégáink fel fogják hívni és tájékoztatják a teendőkről és az elszállítást végző futár érkezésének lehetséges időpontjáról

Ha átvette és fel is szereltette az abroncsot, felnit, futárt küldünk érte és bevizsgáljuk. Ilyen esetben a következőket javasoljuk:

·         készítsen fotót a hibás termékről (minél többet, minél részletesebbet, lehetőleg a hiba okára koncentrálva)

·         a garanciális problémáknak jelentős része a nem hozzáértő, elkapkodott szerelésből adódik, ennek a felelősségnek a kizárása végett - javasoljuk, hogy egy másik, független gumiszervizbe vigye el az abroncsokat és kérjen szakvéleményt róluk

·         ha ők is minőségi problémát látnak, azaz nem szereléskor sérült meg az abroncs, akkor a fotókat a rendelése azonosítójával együtt küldje el a: [email protected] e-mail címre, és röviden foglalja össze a problémáját

·         kollégáink fel fogják hívni és tájékoztatják a teendőkről és az elszállítást végző futár érkezésének lehetséges időpontjairól

A garanciális ügyintézést független szakértő végzi minden esetben. Az elszállítástól számított 1-4 hetet (szezon függvénye) vesz általában igénybe a bevizsgálás. Írásban is értesítjük az abroncsok állapotának eredményéről.

A garanciális ügyintézés érdekében, kérjük a vásárlás tényét igazoló számlát (vagy annak másolatát) szíveskedjen megőrizni.

12. Tartalmak

Ön teljes körű felelősséggel tartozik azért a tartalomért, információért, adatokért, amit a Weboldal használata, illetve a Megrendelés során megad, megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a személyes adatokat, személyes üzeneteket, érdeklődési irányultságot, vagy egyéb megjegyzést és ezek bármelyikének következményeit is. Amennyiben Ön a Weboldalra bármilyen tartalmat, így bármely adatot, információt, szerzői jog tárgyát képező művet, műpéldányt feltölt, azzal nyilatkozik egyben arról is, hogy a BHPgumi bármilyen díjfizetés nélkül felhasználhatja azokat. A feltöltést végző Felhasználó az adat, információ, bármely szerzői jog tárgyát képező mű, műpéldány feltöltésével büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy rendelkezik a vonatkozó felhasználói, szerzői és egyéb jogokkal, és jogosult azt a BHPgumi rendelkezésére bocsátani.

A BHPgumi fenntartja a jogot (de nem vállal kötelezettséget) arra, hogy ellenőrizze az Ön által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat, információkat. A BHPgumi, mint közvetítő szolgáltató nem felelős az általa továbbított információért. Ön jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul, hogy a BHPgumi minden értesítés és ellenszolgáltatás, kártérítés nélkül eltávolítsa a Weboldalról az olyan tartalmakat, vagy ezekre történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében a Szerződéssel ellentétesnek, jogellenesnek, más személyiségi jogába ütközőnek, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál. A BHPguminak a tartalmak eltávolítására vonatkozó joga kiterjed az olyan tartalmakra is, melyek a BHPgumi saját belátása vagy harmadik személy igénybejelentése szerint megsértik vagy sérthetik bármely személy szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen Szerződésben foglalt rendelkezéseket vagy személyiségi, kegyeleti jogait. Amennyiben fizetés ellenében beszerzett/feltöltött tartalmat töröl a BHPgumi jelen szakasz szerint, annak ellenértékét sem köteles a Felhasználónak visszatéríteni.

Ön vállalja, hogy más alkalmazásba/weboldalra tartalmakat a Weboldalról nem tölt le, nem módosít és nem tölt fel.

13. Szerzői jogok

A Weboldal tartalma - ellenkező megjelölés hiányában - a BHPgumi szellemi tulajdonát képezi, vagy a szerző, szellemi tulajdonnal rendelkező személy a Weboldalon történő megjelentetésre és felhasználásra hozzájárulását adta a BHPguminak. Ön a Weboldal tartalmát (zene, szöveg, képek, egyéb tartalmak) kizárólag személyes, nem kereskedelmi célra használhatja, feltéve, hogy az anyago(ko)n semmilyen módosítást, változtatást nem végez, és a védjegyre vagy szerzői jogra vonatkozó adatokat sem törli vagy módosítja. Ellenkező kikötés hiányában a Weboldal tartalma nem többszörözhető, terjeszthető, adható elő nyilvánosan, vagy közvetíthető a nyilvánossághoz más szervezet közbeiktatásával sem, illetve nem dolgozható át vagy adható át kereskedelmi célból a BHPgumi külön, előzetes, kifejezett, írásos beleegyezése nélkül. A BHPgumi vagy szerző, illetve szellemi tulajdonnal rendelkező fenntartja a Weboldalon a rendelkezése alatt álló anyagok vonatkozásában a szűrés, keresés, böngészés vagy megtekintés során letöltött anyagokra vonatkozó tulajdonjogát és szerzői jogait. A BHPgumi fenntartja magának a jogot (de nem vállal kötelezettséget), hogy a Weboldalt saját döntése szerint szerkeszthesse, saját igényei szerint alakíthassa, arra tartalmat feltöltsön, vagy töröljön.

14. Adatvédelem

Ön a Megrendelésével kifejezetten tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy a személyes adatait a BHPgumi a Weboldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatójának megfelelően kezelje.

15. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés

A BHPgumi a Weboldalt és a Webáruházat érintő Felhasználói megkeresések kezelésére hétköznap 9 és 15 óra között e-mailen keresztül elérhető ügyfélszolgálatot biztosít a [email protected] e-mail címen, illetve a +36 1 / 490 01 18 telefonszámon.

A BHPgumi e-mailben vagy postai úton érkezett panaszra köteles érdemben írásban válaszolni és 30 napon belül a Felhasználó részére elküldeni. Amennyiben a panaszt nem tartja jogosnak, úgy azt köteles megindokolni, továbbá köteles írásban tájékoztatást adni, a Felhasználó részére, hogy panaszának jellege szerint, mely panaszügyintézési lehetőségek állnak rendelkezésére.

Az eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig köteles megőrizni.

A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál is bejelenthetik. A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást. A másodfokú hatósági feladatok országos illetékességgel a Pest megyei Kormányhivatalhoz kerültek. A járási hivatalok listája az alábbi linken található: http://jarasinfo.gov.hu/

A BHPgumi tájékoztatja a Megrendelőt hogy a vonatkozó törvény értelmében a panasz ügyintézésének hatérideje:30 nap.

16. 30 napos elállás

A tőlünk rendelt, fel nem szerelt gumiabroncsok és felnik esetében, amennyiben bármilyen okból kifolyólag nem elégedett a megrendelt termékekkel, az átvételtől számított 30 naptári napon belül elállhat a vásárlástól.

Ilyenkor a visszaszállítási költség az elállást indítványozó felet terheli.

A visszaszállítás költsége: 1 500 Ft/db

A 30 napon belüli termék visszaküldésének lehetősége részben lefedi a fogyasztók 14 napon belül gyakorolható elállási jogát.

BHPgumi tájékoztatja Megrendelőt, hogy megrendelő az elállási jogát kizárólag fel nem szereltabroncsok esetén gyakorolhatja. A már felszerelt abroncsok esetében az elállási jog értékcsökkenés mellett gyakorolható.

 

17. Irányadó jog és jogviták

A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A fogyasztónak minősülő Felhasználó a közte és a BHPgumi közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyeik rendezésére bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a következő békéltető testületekhez is fordulhatnak. A BHPguminak együttműködési kötelezettsége van a békéltető testületi eljárásban. További információt itt talál: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=tajekoztatas_az_eljaras_meneterol

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: [email protected]

A békéltető testületek listája, ahonnan kiválaszthatja az Ön lakóhelye szerinti testületet:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: [email protected]

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: [email protected]

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: [email protected]; [email protected]

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: [email protected]

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: [email protected]

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: [email protected]

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: [email protected]; [email protected]

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: [email protected]

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-735

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: [email protected]

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: [email protected]

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: [email protected]

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: [email protected]

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: [email protected]

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: [email protected]

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: [email protected]

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: [email protected]

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: [email protected]

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: [email protected]

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: [email protected]

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: [email protected]; [email protected]

 

ONLINE VITARENDEZÉS:

A jelen szerződéshez kapcsolódó megrendelésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez az alább megjelölt linken online vitarendezési platform is elérhető:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

A felek megállapodnak, hogy az áruk adásvételéről szóló nemzetközi egyezmények alkalmazását jelen Szerződés tekintetében kizárják, így pl. de nem kizárólagosan az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt egyezményét.

17. Egyéb

Jelen Szerződés az egyetlen és teljes szerződés a BHPgumi és Ön között a Megrendelésre vonatkozóan és felülír minden, a Megrendelés tárgyában a felek között született korábbi akár szóbeli, akár írásos megállapodást, illetv e gyakorlatot.

Amennyiben bármelyik fél részben, vagy egészben nem teljesíti a Szerződésből fakadó kötelezettségeit, vagy késedelembe esik azok teljesítésével kapcsolatban, az nem értelmezhető úgy, hogy a másik fél lemondott a nemteljesítő vagy késedelembe esett fél javára ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséről.

A Szerződésnek nem válik tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai általszéles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amely a Szerződésben nem szerepel.

Ön tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BHPgumi a Szerződést harmadik személyre átruházza, vagy a Szerződésből eredő követelését engedményezze. Az ilyen vállalkozások jogosultak a jelen Szerződés minden olyan rendelkezését közvetlenül kikényszeríteni, azokra hivatkozni, amelyek rájuk nézve valamilyen előnyt (vagy jogosultságot) tartalmaznak.

A Szerződés nem érinti azokat a jogokat, amelyek Önt fogyasztóként megilletik, illetve azokat, amelyeket Ön vagy a BHPgumi szerződésben nem változtathat meg, illetve amelyekről Ön szerződésben nem mondhat le.

A Szerződés rendelkezései közül egy sem jogosítja fel Önt arra, hogy használja a BHPgumi kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, emblémáit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jegyeit, kivéve, ha és ahogyan Ön és a BHPgumi között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Szerződés rendelkezéseinél szigorúbb és eltérést nem engedő szabályokat rendelnek a felek részére a Webáruház igénybevétele és a Weboldal használata kapcsán, Ön vállalja, hogy azoknak tesz eleget, azonban egyben tudomásul is veszi, hogy a BHPgumi felelősségéta Szerződésre irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok alapján lehetséges legmagasabb mértékig kizárja az Ön országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

Amennyiben a jelen Szerződés meghatározott része vonatkozó jogszabályi rendelkezés vagy bírósági döntésalapján érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a Szerződés fennmaradó részei hatályban maradnak azzal, hogy a Szerződés úgy módosul, hogy a törölt rendelkezés(ek) a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljenek.

 

Árukereső vélemények

GY.I.K.

Elakadt? Kérdése van? Valami nem egyértelmű? Jöjjön nézze meg hátha mást is érdekelt már a kérdése

Gyakran Ismételt Kérdések

Megbízható bolt

Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz

A BHP gumi az Árukereső minősített webáruháza

Vedd a neten

vedd a neten logo ecommerce logo kicsi

Pályázatok

piaci-megjelenes-tamogatas

Dombi ajánlásával

Dombóvári István is a BHPgumi-t ajánlja

Válassza a BHPgumit Dombóvári István humorista ajánlásával.

Díjak